Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Danış ÖZCAN.. Sitemize hoşgeldiniz..

E-Posta Adresimiz [email protected]

Telefon Numaramız +90 312 335 45 00

2023 Şubat Vergi Takvimi

Ana Sayfa » Haberler » 2023 Şubat Vergi Takvimi

2023 Şubat Vergi Takvimi

2023 Şubat Vergi Takvimi şu şekildedir. 2023 Şubat dönemi için mükellef ödevleri aşağıdaki takvime göre yerine getirilecektir.

01/02/2023 09/02/2023 16-31 Ocak 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/02/2023 10/02/2023 16-31 Ocak 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2023 15/02/2023 Ocak 2023 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2023 15/02/2023 Ocak 2023 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2023 15/02/2023 Ocak 2023 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/02/2023 15/02/2023 Ocak 2023 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2023 15/02/2023 Ocak 2023 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2023 15/02/2023 Ocak 2023 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/02/2023 15/02/2023 Ocak 2023 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/02/2023 15/02/2023 Varlık Barışı Kapsamında Ocak 2023 Dönemine Ait Sorumlu Bankalar ve Aracı Kurumlar Tarafından Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
01/02/2023 20/02/2023 Ocak 2023 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2023 20/02/2023 Ocak 2023 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2023 20/02/2023 Ocak 2023 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/02/2023 20/02/2023 Ocak 2023 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2023 20/02/2023 2023 Yılına İlişkin Değerli Konut Vergisinin Beyanı
01/02/2023 20/02/2023 Ocak 2023 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2023 20/02/2023 Ocak 2023 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/02/2023 24/02/2023 1-15 Şubat 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16/02/2023 27/02/2023 1-15 Şubat 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2023 27/02/2023 Ocak 2023 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2023 27/02/2023 Ocak 2023 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/02/2023 27/02/2023 Ocak 2023 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2023 28/02/2023 Varlık Barışı Kapsamında Ocak 2023 Dönemine Ait Yurt İçinde Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesi Üzerinden Hesaplanan Verginin Ödemesi
01/02/2023 28/02/2023 Ocak 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi
01/02/2023 28/02/2023 Ocak 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi
01/12/2022 28/02/2023 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Kasım 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/01/2023 28/02/2023 2023 Yılı Değerli Konut Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
01/02/2023 28/02/2023 Ocak 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2023 28/02/2023 Ocak 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/02/2023 28/02/2023 Ocak 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2023 28/02/2023 Ocak 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/02/2023 28/02/2023 Ocak 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/02/2023 28/02/2023 Ocak 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2023 02/05/2023 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/02/2023 31/05/2023 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

Diğer Haberlerimiz

Kaynak : Gelir İdaresi Başkanlığı

 

  • Yeni çıkan mevzuatlar için

  • Son Yazılar

  • RSS TÜRMOB Mevzuat